LOGOTYP - tvorba

Logotyp je graficky znázornená značka firmy, ktorá je dôležitou súčasťou propagačného štýlu firmy tzv. Corporate identity.